genisys mining

Pebritech – peletovacie a briketovacie technológie

Sme spoločnosť zaoberajúca sa výrobou a montážou technologických zariadení na výrobu peliet, brikiet a ďalších technologických celkov. Naše technológie sú predurčené na spracovanie drevnej hmoty, agromateriálu, biomasy a tiež papiera.

Peletovacie a briketovacie lisy vyvíjame už niekoľko rokov.

Od prvopočiatku, kedy vznikla táto myšlienka sme boli presvedčení o tom, že musíme ísť cestou kvality technológií na vysokej úrovni, a to predovšetkým kvalitou použitých materiálov a služieb. Z dôvodov garancie kvality, a daných garancií sme boli donútení k výrobe potrebných súčastí našich technologických celkov ako sú napríklad: drviče, dopravníkové systémy, vzduchotechnické systémy, zásobníkové systémy, systémy odsávania a pod. Neustále vyvíjame naše stroje tak, aby sme zlepšili ich výkon a ekonomickú efektívnosť .
Peletovacie lisy Pebritech sú konštruované pre univerzálne použitie v najširšom možnom rozsahu použitia s ohľadom na ich štruktúru, sypnú hmotnosť, súdržnosť a veľkosť častíc. Prachovité, vláknovité aj hrudkovité produkty možno spracovávať na pelety jednotného vzhľadu a rôznych veľkostí.

Samostatnou kapitolou našej výroby je výstavba sušiarní BS1 a vyššie, tepelných zariadení a pod.

Vybavujeme dotácie z fondov EU na naše technológie.

pebritech_suseni_1