400 kg

Peletovacia linka PM 400 (Výkon 400 – 700 kg/h)

Motor kW/h
2x peletovacieho lisu s matricou 250 mm 22
Chladič s odlučovačom odrolu 0,55
Zásobník zo zmiešavačom a 2x zvlhčovačom 4,8
Kladivkový drvič 3-11
Odsávanie s cyklónom bez
Pásový dopravník s dĺžkou 4 m 0,25

Popis zariadenia na výrobu peliet a granúl

Použitie:

Peletovacie linka je určená na peletizáciu pilín, papiera a agromateriálu, biomasy a tiež na granuláciu potravinárskych a kŕmnych zmesí a pod.

Technický popis peletovacej linky:

Jedná sa o zariadenie stavebnicovej konštrukcie zvarené prevažne z oceľových profilov a plechov. Časti ktoré prichádza do styku s materiálom sú povrchovo upravené náterom. Na konštrukciu zariadení sú použité ocele 11373, 11523, 14260, 12060, 15220 a liatina 422420. Vonkajšie časti sú nastriekané syntetickou farbou.

Hlavné súčasti peletovacej linky:

  • dávkovací šnek s násypkou
  • miešadlo hmoty
  • drvič
  • vzduchová preprava
  • predzásobník s miešadlom a cyklónovým odlučovačom
  • šnekový dopravník
  • zvlhčovač zmesi
  • peletovacie lis-lisy
  • chladič s odstredivkou odrolu
  • 4m pásový dopravník

Súčasťou linky nie je elektroinštalácia. Základná elektroinštalácia stojí od 500 Euro. Bude súčasťou konečnej kalkulácie a ponuky.

Praktické informácie

Peletovacie lisy Pebritech sú robustné a výkonné. Produkt je lisovaný otvormi v matrici lisovacími valčekmi (rolnami).
Súdržnosť peliet z lisovaných materiálov je daná kombináciou ich zložení a vlhkosti. Súdržnosť zvyšuje obsah bielkovín napr. v zrne pšenice, žita alebo v plevách viacročných obilnín. Súdržnosť znižuje obsah oleja v semenách olejnín. Súdržnosť tiež klesá s nárastom vlhkosti lisovaného materiálu.
Priechodnosť lisovaných materiálov otvorom v matrici je daná kombináciou zloženia materiálu a vlhkosťou materiálu. Priechodnosť sa zvyšuje s obsahom oleja. Priechodnosť rastie s nárastom vlhkosti lisovaného materiálu a je ovplyvnená veľkosťou lisovaných častíc. Materiál sa drví, šrotuje na potrebnú frakciu podľa použitého materiálu. Vlhkosť zmesi sa dá meniť aktívnym sušením, alebo vlhčením prípadne naparovaním.

Parametre najpoužívanejších surovín:

Pred peletovaním je potrebné všetky suroviny o väčšej frakcii ako 5-8mm drviť, šrotit a osiať cez sito 4-6 mm. Nie je potrebné šrotit jemné materiály ako napríklad jemné piliny bez hoblín, otruby, jemné plevy z čistenia obilia, jemné plevy z maku, repky, slnečnice. Piliny o max. vlhkosti 12% a s max. podielom piliny z tvrdého dreva do 15%. Agro materiál z vlhkosťou do 14%.

Záruka:

Záručná doba je stanovená na 24 mesiacov od dátumu predaja.

Doba dodania 2 mesiace od objednania v závislosti na poradovníku.

technologie_2

Nízka obvodová rýchlosť mlecích valčekov (cca 2,5 m/s) zaisťuje dobré odvzdušnenie produktu.

technologie_1

Plnenie produktom je gravitačné. Veľká peletovacia komora zabraňuje zablokovaniu stroja.

technologie_3

Vďaka nízkym otáčkam je hluková hladina stroja nižšia ako 70 dB.

technologie_4

Silná vrstva produktu medzi mlecími valčekmi a veľkým povrchom matrice zaručuje vysokú kapacitu lisu, dokonca aj v prípade výrobkov, z ktorých je tvorba peliet obtiažna.

technologie_5

Škáru medzi valčekmi a matricou možno nastavovať pri prevádzke a tak možno riadiť kvalitu peliet.

technologie_6

Permanentne mazané ložiská mlecích valčekov so špeciálnym tesnením zabraňujúcim kontaminácii spracovávaného produktu mazivom rovnako ako stratám maziva.

technologie_7
Rýchla výmena matrice zvyšuje prevádzkyschopnosť celého výrobného zariadenia.
technologie_8
Pred dodávkou je každý peletovací lis odskúšaný pri simulovanom plnom zatažení celého výrobného zariadenia.