Briketovacie lisy

Technológia briketovania

Briketovací lis využíva mechanických a chemických vlastností materiálov, ktoré sa použitím vysokotlakového lisovania zhutňujú do kompaktných tvarov bez prídavku spojiva. Pre vytvorenie väzby medzi jednotlivými časticami briketovaného materiálu sa využívajú určité živice obsiahnuté v materiáli. Napríklad pri lisovaní dreva sa uvoľňuje lignín. Pôsobením vysokého tlaku sa uvoľní z bunkových štruktúr materiálu a spojí tak jednotlivé častice do kompaktnej brikety.

Materiály pre briketovanie horľavého odpadu:

  • Piliny, hobliny a prach zo všetkých druhov dreva aj tropických drevín
  • Repková a obilná slama
  • Drvené energetické rastliny
  • Pazderia z ľanu a konope
  • Odpad z čističiek osív
  • Makovina
  • Drvený papier, papierový prach
  • Textilný prach a krátke vlákna
  • Veľkoobjemové alebo prachové priemyslové odpady z odsávania
  • Polyuretán, niektoré druhy kompozitných plastov
pebritech_briketovaci_lis_1