Bubnové

Popis technológie

Prihrňovací šnek je schopný nahrňovať materiál zo skládky pilín na dopravníky. Bubnová sušiareň pilín je vykurovaná spalinami z kotla na automatizované spaľovanie dreveného odpadu. Dávkovanie pilín do sušiarne je regulované riadiacim systémom tak, aby sa výstupná teplota pary zo sušiarne udržovala na konštantnej hodnote. Riadiaci systém rovnako reguluje prikladanie paliva do kotla. Spaliny sa miešajú so studeným vzduchom na teplotu 300 až 500 ° C a sú do sušiarne nasávané ventilátorom. Ventilátor je umiestnený za sušiarňou a cyklónom pre odlučovanie prachu. Suché piliny sú vyhŕňanie zo sušiarne šnekovým dopravníkom, ktorý plní funkciu turniketu. Ďalej sú dopravované šnekovým dopravníkom na ďalšie spracovanie.

Hlavné výhody

  • Veľký výber výkonov a príslušenstvo
  • Ľahké prispôsobenie výrobným priestorom
  • Nízke opotrebenie, nízke náklady na údržbu
  • Nízka spotreba elektrickej energie
  • Automatizované riadenie dopravníkov
  • Atestované a certifikované zariadenie kotlov
  • Jednoduchá obsluha, rýchly servis
  • Komplexná dodávka, kvalitné spracovanie

Bubnová sušička (Výkon 200 - 300 kg/h)

Motor kW/h
Kotol na tuhé palivo 0 - 1,5
Sušiaci bubón dlhý 5 m 3,7
Odlučovač pary 1,1
Cyklón so šnekovým dopravníkom 2,2

Bubnová sušička (Výkon 300 - 500 kg/h)

Motor kW/h
Kotol na tuhé palivo 0 - 1,5
Sušiaci bubón dlhý 12 m 4,8
Odlučovač pary 1,1
Cyklón so šnekovým dopravníkom 2,2

Príklad výkonu sušiarne BS-6

Vstupná vlhkosť pilín 40%
Výstupná vlhkosť pilín 14%
Množstvo odparenej vody cca 700 kg
Výkon sušiarne 1 500 kg/hod
Vstupná vlhkosť pilín 65%
Výstupná vlhkosť pilín 4%
Množstvo odparenej vody cca 700 kg
Výkon sušiarne 385 kg/hod

Príklad výkonu sušiarne BS-1 smrekové piliny

Vstupná vlhkosť pilín 40%
Výstupná vlhkosť pilín 10%
Výkon sušiarne 550 kg/hod
Vstupná vlhkosť pilín 55%
Výstupná vlhkosť pilín 5%
Výkon sušiarne 200 kg/hod