Cyklóny

Cyklónové odlučovače s ventilátorom

Slúži na odsávanie jemnej a nelepivej znečistenej vzdušniny pre priemyselné účely.

V cyklónovom odlučovači sa vzdušnine s obsahom pevných prachových častíc s pomocou usmernenia, udelí rotácia, tak že pevné častice rotujú vysokou rýchlosťou po obvode plášťa, kde vplyvom trenia, znížením obvodovej rýchlosti a vplyvom gravitácie dochádza k odlúčeniu pevných častíc.

Cyklónový odlučovač je vyrobený z oceľového plechu opatrený kvalitným náterom zaisťujúci dlhodobú životnosť. Výrobca doporučuje zariadenie chrániť proti poveternostným vplyvom zastrešením.