Zásobníky

Zásobníky slúžia na uchovanie a predzásobenie sypkým materiálom ku speletovaniu pre niektoré súčasti linky.
Ich objemová kapacita nie je nijako limitovaná, je závislá od požiadaviek na výrobný proces linky, prípadne na objem uskladneného produktu v tomto prípade peliet.
Veľkosti zásobníkov použitých v koncepcii linky sa pohybujú od 0,5 m3.

pebritech_zasobnik_1
pebritech_zasobnik_2