The emergence from the term “anthropology” dates back to ancient philosophy. Greek philosopher Aristotle very first to work with it to imply the location of understanding, mostly studying spiritual side of human nature. In spite of the fact that the term was employed within this sense by a lot of classical and non-classical thinkers, a particular philosophical discipline along with the school as such it is actually created only in the starting on the XX century under the name of “philosophical anthropology.” The original which means of the term “anthropology” is utilized also in several human sciences (history of art, psychology, and other people.) And theology (theology) religious philosophy nonetheless. By way of example, in teaching there is certainly best essay writing service an anthropological strategy to education.

genisys mining

Pebritech – peletovacie a briketovacie technológie

Sme spoločnosť zaoberajúca sa výrobou a montážou technologických zariadení na výrobu peliet, brikiet a ďalších technologických celkov. Naše technológie sú predurčené na spracovanie drevnej hmoty, agromateriálu, biomasy a tiež papiera.

Peletovacie a briketovacie lisy vyvíjame už niekoľko rokov.

Od prvopočiatku, kedy vznikla táto myšlienka sme boli presvedčení o tom, že musíme ísť cestou kvality technológií na vysokej úrovni, a to predovšetkým kvalitou použitých materiálov a služieb. Z dôvodov garancie kvality, a daných garancií sme boli donútení k výrobe potrebných súčastí našich technologických celkov ako sú napríklad: drviče, dopravníkové systémy, vzduchotechnické systémy, zásobníkové systémy, systémy odsávania a pod. Neustále vyvíjame naše stroje tak, aby sme zlepšili ich výkon a ekonomickú efektívnosť .
Peletovacie lisy Pebritech sú konštruované pre univerzálne použitie v najširšom možnom rozsahu použitia s ohľadom na ich štruktúru, sypnú hmotnosť, súdržnosť a veľkosť častíc. Prachovité, vláknovité aj hrudkovité produkty možno spracovávať na pelety jednotného vzhľadu a rôznych veľkostí.

Samostatnou kapitolou našej výroby je výstavba sušiarní BS1 a vyššie, tepelných zariadení a pod.

Vybavujeme dotácie z fondov EU na naše technológie.

pebritech_suseni_1